Monday, 28 July 2014

《人生与时间》 和 《不孝》

《人与时间》
时间如箭一样
快速地飞过。
昨天不是在和朋友一跳飞机
昨天不是在为大学考试慌张
昨天我不是刚结婚
昨天儿子不是刚上小学
儿子带我到老人院

   二
      三
          四
             五
                六
                   七十年
就这样过去了

《不孝》
煮,清,教。
为你做了那么多,
从没抱怨。
为你牺牲了那么多,
从没被谢。
给了你那么多,
你却闲不够。No comments:

Post a Comment